31 d’agost del 2011

El curs ja ha començat!

El curs ja ha començat!
segur que ja teniu moltes ganes de retrobar-vos amb els companys

Enguany tornam tots amb
moltes ganes de fer feina
i d'aprendre molts jocs, esports
i habilitats noves.