PROGRAMA DE PROMOCIÓ ESPORTIVA (esport escolar)INICIACIÓ ESPORTIVA
PROMOCIÓ DE L'ESPORT ESCOLAR

ENTITATS IMPLICADES 
Federacions Esportives de les Illes Balears
Clubs Esportius
CEIP Son Oliva

1.- INTRODUCCIÓ AL PROJECTE.

1.1.- MOTIVACIÓ I JUSTIFICACIÓ.
El programa educatiu neix amb la il·lusió de donar a conèixer diferents esports i així poder comptar cada vegada amb més esportistes en edat escolar.
Els infants que participen a les sessions pràctiques dels diferents esports aprendran els coneixements fonamentals i bàsics dels esport iniciats.
Des de l'àrea d'educació física volem donar a conèixer diferents esports per mitjà de pràctiques educatives i competències escolars assolides a l'escola (unitats didàctiques d'iniciació esportiva) per després derivar els infants i joves interessats a clubs amb base més propers al seu entorn, barri... en què ja es practiquin aquests esports.
Volem comptar amb el suport de les federacions i clubs esportius i altres entitats per poder arribar a aconseguir un nombre elevat d'esportistes en edat escolar que practiquin algun esport amb esforç i dedicació.

OBJECTIUS:
 1. Implementar un pla educatiu esportiu, amb la intenció de motivar la pràctica de l'esport escolar entre els infants.
 2. Fomentar l'esport en horari escolar i donar continuïtat en horari extra escolar.
2.- CONTINGUTS DEL PROJECTE.

2.1.- PRESENTACIÓ.
Cada curs escolar triam 3 o 4 esports amb la intenció de treballar la iniciació esportiva des de l'àrea d'educació física (disseny d'unitats didàctiques).
Totes les activitats i jocs que realitzam en les unitats didàctiques d'iniciació esportiva estan destinades, pensades i programades per fomentar l'esport i per donar a conèixer les diferents modalitats esportives.

2.2.- PARTICIPANTS. 
 
Els cicles implicats són el 2n cicle (3r i 4t de primària) i 3r cicle (5è i 6è de primària) en funció de la programació anual d'àrea.
OBJECTIUS GENERALS DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES.-
 1. Promocionar i iniciar l'esport als centres escolars.
 2. Afavorir l’activitat física, plaer i diversió.
 3. Familiaritzar-se amb diferents modalitats esportives i descobrir les seves possibilitats.
 4. Desenvolupar les capacitats motrius i habilitats específiques de cada esport.
 5. Conèixer els fonaments tècnics i tàctics bàsics de diferents esports.
 6. Desenvolupar actituds de prudència i responsabilitat durant la pràctica esportiva.
 7. Millorar les capacitats físiques bàsiques, així com les habilitats i destreses bàsiques.
 8. Conèixer i impulsar una realitat esportiva sense discriminar per rao de discapacitats perceptives, motrius o cognitives.
 9. Ampliar el cercle d’amistats dels participants (socialització, participació activa, implicació i autoafirmació personal).
 10. Respectar els interessos dels participants vers la continuïtat en algun esport i oferir varietat d’opcions (pràctica de caràcter recreatiu, d’oci, salut, competició…).
 11. Facilitar la integració entre tots els infants i joves de forma que cadascú sigui acceptat tal com és i amb la seva particular forma d'aportar elements que enriqueixen l'esport.
 12. Posar de manifest la coeducació, i potenciar agrupaments de l'alumnat independentment de sexe, capacitat, habilitat...
2.3.- SEQÜENCIACIÓ.
Realitzam diferents unitats didàctiques que finalitzen amb una visita o participació en alguna activitat programada amb l'entitat implicada (club o federació) en horari extraescolar.

Curs escolar 2009 – 2010
TRIMESTRE
CICLE
ESPORT
UNITAT DIDÀCTICA
2n
3r
handbol
Iniciació a l'handbol” 
(8 sessions)
2n
3n
ciclisme
“El ciclisme va a l'escola” 
(4 sessions)
3r
2n i 3r
triatló
“El duatló i el trialó a l'escola” 
(2 sessions)

CLUBS I FEDERACIONS IMPLICATS
ESPORT
Clubs i federacions implicats
handbol
Club Handbol Palma
ciclisme
FBC i Escola de Ciclisme Joan Llaneres
triatló
FETRIB

ACTIVITATS REALITZADES PER CLUBS I FEDERACIONS
ESPORTS
Activitats realitzades amb les entitats implicades
handbol
Jornada de promoció en el propi centre
ciclisme
Visita i participació en les activitats de l'escola de ciclisme del Palma Arena
triatló
Participació al IX Triatló Ciutat de Palma

NÚM. DE PARTICIPANTS
ESPORT
Núm. d'infants participants en la U.D. (a l'escola)
Núm. de participants en l'activitat extraescolar (activitat voluntària)
handbol
100
36
ciclisme
100
22
triatló
150
12

NÚM. D’INFANTS QUE S’APUNTEN AL CLUB,  FAN FITXA D’ESPORT ESCOLAR O FEDERATIVA
ESPORT
Núm. d'infants
Handbol
24
ciclisme
2
Triatló
2


Curs escolar 2010 – 2011
TRIMESTRE
CICLE
ESPORT
UNITAT DIDÀCTICA
1r
2n
Gimnàstica esportiva
Giravoltes i Saltimbanquis”
(8 sessions)
1r
3r
Natació
“Natació recreativa”
(1 sessió)
2n
3r
Tennis
Pales i Raquetes”
(7 sessions)
3r
2n
Atletisme
Tots a córrer, llançar i botar”
(6 sessions)

CLUBS I FEDFERACIONS IMPLICATS
ESPORT
Clubs i federacions implicats
Gimnàstica esportiva
Club gimnàstic Palma
Natació
Instal·lacions municipals (IME)
Tennis
Federació de Tennis de les Illes Balears
Atletisme
C.A. Amistat

ACTIVITATS REALITZADES PER CLUBS I FEDERACIONS
ESPORT
Activitats realitzades amb les entitats implicades
Gimnàstica esportiva
Jornada de gimnàstica al propi centre i al Palma Arena
Natació
Diada de natació recreativa a Son Hugo
Tennis
Jornada esportiva al
Poliesportiu Sant Ferran
Atletisme
Jornada d'atletisme a Prínceps d'Espanya

NÚM. DE PARTICIPANTS
ESPORT
Núm. d'infants participants en la U.D. (a l'escola)
Núm. de participants en l'activitat extraescolar (activitat voluntària)
Gimnàstica esportiva
100
27
Natació
50
s'informa dels horaris d'oficina de la piscina municipal per poder apuntar els fills a cursets de natació (*)
Tennis
100
18
Atletisme
100
36

NÚM. D’INFANTS QUE S’APUNTEN AL CLUB,  FAN FITXA D’ESPORT ESCOLAR O FEDERATIVA
ESPORT
Núm. d'infants participants
Gimnàstica esportiva
4
Natació
(*)

Tennis
0
Atletisme
8Curs escolar 2011 – 2012
TRIMESTRE
CICLE
ESPORT
UNITAT DIDÀCTICA
1r
1r, 2n i 3r
Taekwondo
Activitat puntual d’una exhibició per a l’escola al propi centre
2n
2n
Atletisme
“Visca l’atletisme”
(9 sessions)
3r
3r
Natació
“Natació Recreativa”

CLUBS I FEDFERACIONS IMPLICATS
ESPORT
Clubs i federacions implicats
Taekwondo
Escola Kumgang
Atletisme
C. Diana Atletisme
Natació
C. Natació VoltorACTIVITATS REALITZADES PER CLUBS I FEDERACIONS
ESPORT
Activitats realitzades amb les entitats implicades
Taekwondo
Jornada d’exhibició al Poliesportiu Municipal de Son Oliva
Natació
Diada de natació recreativa a Son Hugo
Atletisme
Jornada d'atletisme al propi centre (pistes exteriors poliesportives)

NÚM. DE PARTICIPANTS
ESPORT
Núm. d'infants participants en la U.D. (a l'escola)
Núm. de participants en l'activitat extraescolar (activitat voluntària)
Taekwondo
300
32
Natació
50
s'informa dels horaris d'oficina de la piscina municipal per poder apuntar els fills a cursets de natació (*)
Atletisme
100
18

NÚM. D’INFANTS QUE S’APUNTEN AL CLUB,  FAN FITXA D’ESPORT ESCOLAR O FEDERATIVA
ESPORT
Núm. d'infants participants
Natació
(*)
Taekwondo
15
Atletisme
12

Curs escolar 2013 – 2014
TRIMESTRE
CICLE
ESPORT
UNITAT DIDÀCTICA
1r
2n i 3r
Iniciació al bàdminton
“Coneix el Badminton”
(2/3 sessions)
2n
2n
Triatló
“La bici a l’escola. Coneix el triatló”
(4 sessions)
3r
3r
Waterpolo
“Natació recreativa: el waterpolo”
(1 sessió)

CLUBS I FEDFERACIONS IMPLICATS
ESPORT
Clubs i federacions implicats
Waterpolo
Instal·lacions municipals (IME)
Club Mallorca Waterpolo
Triatló
Club Duet tri&bikes
Bàdminton
Club Bàdminton Mallorca


ACTIVITATS REALITZADES PER CLUBS I FEDERACIONS
ESPORT
Activitats realitzades amb les entitats implicades
Waterpolo
Diada de waterpolo i natació recreativa a Son Hugo
Triatló
Clínic de Duatló al Poliesportiu Sant Ferran
Bàdminton
Diada recreativa al poliesportiu de Son Oliva

NÚM. DE PARTICIPANTS
ESPORT
Núm. d'infants participants en la U.D. (a l'escola)
Núm. de participants en l'activitat extraescolar (activitat voluntària)
Waterpolo
50
14
Triatló
87
7
Bàdminton
200
21

NÚM. D’INFANTS QUE S’APUNTEN AL CLUB,  FAN FITXA D’ESPORT ESCOLAR O FITXA FEDERATIVA
ESPORT
Núm. d'infants
Waterpolo
11
Triatló
2
Bàdminton
12

RECURSOS HUMANS IMPLICATS.
Tutors implicats del centre educatiu.
Mestres d’educació física del centre educatiu.
Responsable de les Federacions Esportives de les Illes Balears col·laboradores.
Responsables i entrenadors dels Clubs Esportius col·laboradors.