JOCS COOPERATIUS (sense material)

Proposta de jocs sense material

JOCS I ACTIVITATS DE VELOCITAT

1.- Els paquets o l’abraçada.
Córrerm per l’espai i en sentir el xiulet ens agrupam segons el número que ens indiquin: paquets de 3, paquets de 6…
2.- Les sardines.
Igual que el joc dels paquets però ens agrupem tombats al terra.
3.- El ratolí.
Grups de 6 o 8 participants, col•locats en filera amb les cames obertes, el darrer passa per davall fins arribar al davant de tot i es col•loca en la mateixa posició. Anem passant tots d’un en un fent avançar així la filera.
4.- Ziga –zaga.
Mateixa dinàmica que el joc del ratolí, però col•locats drets. Passem fent una ziga-zaga.
5.- Jump!
Mateixa dinàmica que els jocs anteriors, però col•locats asseguts amb cames estirades i passem botant per sobre les cames dels companys.
6.- Botar obstacles.
Mateixa dinàmica, però col•locats en posicions corporals diferents, acotat, cames estirades, cames obertes...
7.- Seguim o ves-te’n.
Ens col•locam en forma d’estrella en fileres de 2 a 5 participants. Un queda fora de l’estrella i corr al voltant i demana a un grup qualsevol que faci una carrera fent una volta. Si els diu “seguim” tots els jugadors del grup el seguiran però si diu ves-te’n tots hauran de córrer en sentit contrari i el darrer que arribi (inclòs el jugador que els ha cridat) haurà de continuar córrernt i convidar un altre grup a córrer.
8.- Dóna’m la mà i corr.
Grup de 4 a 8 participants. Disposat com per fer una cursa de relleus. El primer de cada filera surt córrernt, fa la volta al con i en arribar agafa de la mà al segon, ambdós surten córrernt fan la volta al con i en arribar agafen la mà al tercer i així sucessivament fins que tot el grup corr agafat de la mà.
9.- Els 4 cantons.
Jocs tradicionals amb la variant que ens desplaçam en grups de 2 a 5 participants sempre agafats de la mà.
10.- Agafa la mà que t’encalcen
Jugam com a encalçar, però amb la variant de que per evitar esser agafats podem agafar la mà d’un company i córrer junts. Podem córrer junts fins que comptam 10, després ens hem de separar. Sí algú es agafat es canvien el rol. Es pot fer la variant de deixar fer grups més nombrosos 3, 4 o fins i tot 5 agafats de la mà.


JOCS I ACTIVITATS D’EQUILIBRI

1.- El molinet.
Per parelles tombats al terra, braços estirats i agafats de les mans rodam per l’espai.
2.- Aguantar-se.
De 2 a 6 participants. Executa diferents postures d’equilibri sense deixar de perdre el contacte físic amb els companys.
3.- El tren elèctric.
Grups de 4 a 12 participants. Disposats en filera, donam la mà per davall les cames al company de darrera i agafam la mà del company de davant. Ens desplaçam en equilibri.
4.- El centpeus.
Igual que el joc anterior però posam una mà damunt l’espatlla del company de davant i amb l’altre li agafam el peu.
5.- El cuc assegut.
Grups de 8 a X participants. Feim un cercle tancat agafats de la cintura, seim damunt de les cames del company de darrera. Ens desplaçam en equilibri.
6.- La cadira gegant
Grups de 4 a 6 participants. Disposats en filera, seim damunt de les cames del company de darrera. Ens desplaçam en equilibri.
7.- Cinta transportadora
Grups de 6 a 8 tombats junts a terra. Un company es tomba sobra el grup i el grup ha de rodar
cap el mateix costat provocant així que el company tombat rodi sobre ells.
8.- Enreda’t o nusos
Grups de 6 a 10 participants. Tots agafats de les mans, excepte un participant que haurà de tenir els ulls tancats fins que l’avisin, la resta han de passar per damunt i per davall fent un nus amb el cos i sense amollar les mans.
Després el que no esta enredat haurà d’intentar desfer l’embull.


JOCS I ACTIVITATS DE FORÇA

1.- El cuc.
Grups de 4 a 12 participants. Asseguts al terra un darrera l’altre amb les cames obertes i agafats de la cintura. Ens desplaçam cap a davant o cap a darrera.
2.- El cuc boig.
Igual que el joc anterior però intentem encalçar la cua de l’altre cuc.
3.- La barca.
Igual que el joc anterior però sense desplaçar-nos ens movem dreta, esquerra, davant, darrera...
4.- La serp.
Grups de 4 a 6 participants. Tombats panxa en terra, agafem els peus del company que tenim davant. Ens desplaçam coordinadament.
5.- Taula portàtil.
Grups de 4 participants. Posam els peus damunt l’esquena d’un company intentant formar un quadrat utilitzant únicament els braços com punt de suport.
6.- Cercle d’amics.
Grups de 4 a 8 participants. Ens posam en cercle amb un company enmig amb els ulls tancats i braços estirats. Aquest es deixa caure cap a qualsevol costat mantenint el cos rígid. La resta de companys el balancegen suaument amb les mans.
7.- Carretes i carretons.
Parelles o trios. Transportam un company agafant-lo pels peus mentre ell camina amb les mans.
8.- La cadireta.
Trios. Dos companys s’agafen de les mans creuant-les i l’altre company es transportat assegut a sobre.
9.- L’avioneta.
Grups de 4 participants. Un company es col•loca amb els braços en creu. L’agafen d’un braç i de l’altre i el tercer company l’aixeca de les cames. El transporten formant la figura d’un avió sense que aquest toqui amb cap part del seu cos al terra.
10.- Dromedaris.
Grups de 4 participants. Un va dret i els altres dos acotats; un agafat de la cintura del company dret i l’altre d’aquest. El quart component es puja damunt l’esquena d’un dels dos companys acotats.


JOCS I ACTIVITATS D’ATENCIÓ I PERCEPCIÓ

1.- Tutti fruti.
Gran grup. Asseguts en cercle, assignam a cada infant el nom d’una fruita. El mestre explica que ha de fer una macedònia i va anomenant diferents fruites (pinya, pera, taronja...). Els infants es canvien de lloc cada vegada que sentin el nom de la seva fruita, en sentir tutti fruti, tothom es canvia de lloc.
2.- El tren cego.
De 2 a 6/8 participants. Feim un tren agafats per l’espatlla. Tots anam amb els ulls tancats excepte el company que va el darrer, aquest ha d’indicar el recorregut que ha de seguir el tren fent un toc continuat a l’espatlla del company de davant que al mateix moment haurà de transmetre al company de davant seu i així successivament fins que arriba la informació al primer de tots. Tocarà l’espatlla dreta si han de girar a la dreta i igual a l’esquerra si ha de girar a l’esquerra, estirar de les dues espatlles cap endarrere per aturar o empènyer suaument cap endavant per anar més ràpid.
3.- Seguir el rei.
De 2 a 8 o més participants. Feim una filera. En tot moment hem d’imitar tots els moviments, gestos, accions del primer de la fila perquè és el rei.
Anirem canviant el rei de forma que tothom ho pugui ser.
4.- El director d’orquestra.
Gran grup. Assegut en cercle. Un company se’n va enfora i tanca els ulls. Assignam un director d’orquestra i la resta d’infants han d’imitar els seus moviments. Quan l’altre infant torna ha d’endevinar qui és el que dirigeix el grup.
5.- Això és el meu nas...
Gran grup. Asseguts en cercle. Començam per un infant i deim “això és el meu nas i aquest és el teu peu...” ho deim indicant visualment amb el dit índex ambdues parts del cos, després el següent infant ho ha de repetir indicant la part del seu cos que s’ha anomenat, “això és el meu peu i aquest és el teu braç...”
6.- L’escultor.
Parelles, un fa d’escultor i l’altre de tros de fang o pedra que han d’esculpir. Quan tot el grup d’escultors ha fet la seva escultura fem una visita al museu i cada autor explica la seva obra. Canvi de rol.
7.- Estàtues bessones.
Mateix funcionament que l’activitat anterior però ens agrupam per trios. Un dels infants es disposa en forma d’estàtua, l’escultor, amb els ulls tancats o tapats ha de tocar l’estàtua i intentar reproduir-la el més fidelment amb l’altre company.
8.- Estàtua gegant.
Gran grup. Asseguts en rotllana. Anomenam un infant que inicia una estàtua al centre de la rotllana, tot seguit enviam un altre infant a fer l'estàtua però indicant quina o quines parts del cos ha de tocar del seu company (p.e. Una mà al cap i l'altre al peu) i així successivament fins que tots han format una estàtua gegant.
9.- Pissarra humana.
Grups de 4 a 8 participants aprox. Asseguts en filera amb les cames obertes, el darrer de cada fila escriu una lletra damunt l’esquena del company que seu davant d’ell, aquest ha de fer el mateix amb el company que té davant i així consecutivament fins que arriba al primer que haurà d’endevinar quina lletra és.
10.- Passar el corrent elèctric.
Gran grup. Disposat en cercle agafats de la mà, excepte un company que es situarà dins el cercle. Un dels infants del cercle ha de passar un fax al company que ell triï, per passar el fax ha de estrènyer la mà del company que té a la seva dreta o a la seva esquerra i a la vegada aquest haurà de transmetre el senyal a una altre company fins que arribi a la persona anomenada al principi. El company que està dins el cercle ha de detectar i tallar el corrent elèctric abans que arribi al seu destinatari.
11.- La granja.
Gran grup. Assignam amb veu baixa a cada infant un animal (ca, moix, ovella, tigre, lloro, serp…) En sentir el senyal, cada infant s’haurà de moure per l’espai fent el moviment i renou de l’animal que li ha estat assignat cercant els companys que representen el mateix animal. Han d’agrupar-se entre ells, ovelles amb ovelles, serps amb serps…


JOCS I ACTIVITATS D’ORGANITZACIÓ ESPAIAL I TEMPORAL
1.- Terra - mar - aire.
Gran grup. Delimitam un espai gran que serà terra (p.ex. el cercle que marca el centre del camp del camp de futbet o bàsquet) l’exterior del cercle serà mar i les espatlleres o els bancs suecs o una zona que estigui més elevada serà aire. El mestre indica el lloc a on s’ha de situar el grup classe: mar, terra o aire i tot el grup ha de córrer abans de que el mestre compti cap enrere de 10 a 0.
2.- El acordió.
Tots els infants drets en cercle agafats de la mà. En sentir el senyal (xiulet, picar de mans, “ja”) tots s’han d’agrupar en mig del cercle. En sentir un altre senyal han de retrocedir per fer el cercle el més gran possible sense amollar-se de les mans..
Podem variar la velocitat o tipus de desplaçament (peu coix, peus junts, ulls tancats...)
3.- Fileres divertides.
Organitzem 3 o 4 fileres. En sentir un senyal, totes les files es desfan i cadascun dels seus membres corr o balla lliurement per l’espai de joc. Quan tornam sentir el senyal, les files s’han d’organitzar com estaven inicialment.
Es pot canviar el joc d’organització de files, es pot fer que s’hagin de col•locar del més alt al més baix o de baix a alt, un dret un assegut com un indi, girats d’esquena, tombats panxa al terra...
4.- Els 5 racons.
Dividim el terreny de joc en cinc espais diferents (p.ex. 4 rectangles amb un cercle al mig) En cada espai els participants s’han de desplaçar de formes diferents en funció de les consignes inicials, passant lliurament d’un lloc a l’altre, p.ex. 1) caminar poc a poc, 2) caminar ràpid, 3) anar de grapes, 4) anar a peu coix, 5) quedar quiets com una estàtua.
Altres consignes poden ser:
1) parlar fluix, 2) parlar normal, 3) cantar, 4) cridar, 5) silenci.

1) abraçar-se, 2) xocar els “5”, 3) picar fent un joc de mans 4) picar al terra amb les mans, 5) fer de mim amb les mans.
5.- Entrar i sortir del cercle.
Fem dos cercles concèntrics. El mestre indica si el cercle que hi ha a l’interior ha de sortir o si el cercle exterior ha d’intentar deixar fora l’altre. Les consignes poden variar. Nos ens podem amollar de les mans en cap moment.
6.- Acrosport
Representació de lletres en grup. (A, C, U...)
Representació d’estructures fetes amb el propi cos (individual, trios, grups de 4, 5, 8 participants)
Representació d’imatges reals amb el propi cos (p.ex. una bici, un arbre, una hamburguesa)
Representació d’estructures fetes amb fustes.