JOCS DEL MÓN


-->
JOCS D'AMÈRICA

Ratolins atrapats. ( Argentina, Amèrica del sud)
Feim 5 o 6 parelles de nins i nines amb els braços amunt i agafats de les mans es distribueixen per l’espai en forma de túnel i formen les trampes. Els altres alumnes es desplacen passant per sota les trampes. Quan el mestre avisa les trampes baixen les mans i intenten atrapar ratolins.
Els ratolins atrapats formaran més trampes.
Guanya el ratolí que quedi sense atrapar.

Joc de les banderes (Guatemala, Amèrica del sud)
Es fan 4 grups i es col·loquen en files, 2 grups en un costat i 2 en un altre, separats uns 15 m. Les fileres que estan cara a cara formen un equip.
El primer/a de cada grup ha de tenir una bandera.
Quan comença el joc, ha de córrer a portar-la al company/a del davant, que haurà de fer el mateix.
L’equip que acaba abans de passar-se la bandera és el guanyador.

Cavalcada de cavalls ( Mèxic, Amèrica central)
Es tracta de fer carreres a cavallet, un sobre l'altre per parelles d'una banda a l'altra del camp.

El rellotge ( Amèrica del nord)
Feim grups de 5 o 6 alumnes formant un cercle i un alumne es posa al mig fent girar una corda per terra per sota els peus dels altres companys.
Tots han d'anar botant la corda.
Si la corda toca algun company aquest passa enmig.

Earthball (Califòrnia, Nord Amèrica)
Es delimiten dos camps, es fan dos equips.
El joc consisteix en dur la pilota al final del camp contrari sense que caigui o ens la llevin. El que té la pilota no se pot moure i només la poden interceptar. Guanya l'equip que més punts ha fet.

Robar cues
Preparam cintes o pitrals de 3 o 4 colors.
Es fan 3 o 4 grups dels mateix nombre, a cada nin se li dona una cinta de cada color. Els nins que duen el mateix color són un grup. S'han de posar la cinta com si fos una coa. El professor diu un color i tots han d'anar a llevar la cinta al grup d'aquest color. Si un nin lleva una cinta se l'ha de posar a un costat de la cintura, perquè un nin que li hagin llevat la cinta la pot tornar a agafar.
Quan tots els participants d'un grup s'han quedat sense cinta tornen a començar.

Soldat plantat:
Es fan dos equips del mateix nombre.
Són dos exèrcits diferents.
Un equip ha d'anar a perseguir a l'altre i quan agafen un soldat al duen a la presor que serà un lloc marcat. El soldat s'ha de posar amb creu esperant que algun company el salvi tocant-li la mà. Només hi pot haver dos soldats guardant la presor.
El joc acaba quan tots els soldat estan agafats. Es pot canviar de rol.

JOCS D'EUROPA

Els paquets
Els alumnes es desplacen per tot el camp de joc i el professor va dient paquets d'un nombre diferent. Per exemple: “paquets de 5” i els nins se ajunten per grups de 5.

Futbol sense pilota ( Portugal )
Feim dos grups i dividim el camp en dos.
El gol és quan un jugador passa la línia de fons del camp contrari.
Els jugadors poden defensar, si toquen un jugador contrari en el seu camp.
Si el toquen aquest ha de quedar assegut fins que un company seu el salvi xocant-li la mà. Guanya l'equip que fica més gols.
Observacions:limitar la zona d'anotació amb cons.

Els quatre cantons ( Anglaterra)
Es fan 4 grups i es delimiten 4 zones o quatre cantons.
Quan el professor conte fins a 3 tots han de canviar de cantó.
Hi ha un alumne enmig de les quatre zones i se t'agafa quedes a pillar amb ell.
Acaba el joc quan tots estan pillats.

Moros i cristians: ( Espanya)
Dos equips enfrontats i col·locats separats a certa distància darrere d'una línia. Uns són els "moros" i els altres són els "cristians". Comença un d'un equip i es dirigeix al camp dels altres que esperen rere la línia, amb la mà oberta. El nen toca les mans de tots i només pica la mà d'un contrari que l'haurà de perseguir. Si l'atrapa abans d'arribar al seu territori quedarà eliminat. Ara li tocarà a l'altre equip.

JOCS D'ÀSIA

El drac xinès: (Xina)
Es fan grups de 5 o 6 persones i formen una filera (drac). El joc consisteix en què el cap del drac ha d’intentar agafar la cua d’un altre drac.
Observacions: Si algun drac agafa una cua tenen un punt, podem variar que el de la cua passa a l'altre drac que l'ha pillat.

Hong-lin-ten” .El semàfor(Xina).
Un alumne persegueix a la resta de la classe i va donant indicacions. Quan diu verd, tothom ha de córrer, taronja tothom ha de caminar i en dir vermell tothom ha de quedar quiet i el perseguidor només pot fer dues o tres passes per encalçar a qualcú. Les indicacions que dona també les compleix ell.

El Volant(Xina)
Consisteix en colpejar una indíaca sense que caigui en terra.amb qualsevol part del cos. El joc consisteix en fer més colpejos que els altres equips.

El mocadoret ( Asia)
Dos equips numerats i enfrontats separats a una distància i col·locats darrere d'una línia. Entre els dos grups es col·loca un nen amb un mocador gran.
El nen del mocador diu en veu alta un número.
Els nens que tinguin aquell número es dirigiran cap al mocador amb la intenció d'agafar-lo i portar-lo al seu camp.
El nen que no agafi el mocador pot atrapar el seu portador.

JOCS D'OCEANIA

Ver ver alas lama” ( Papua Nova Guinea, Oceania)
Es delimita un gran cercle format per 12 cercles i amb un cercle central. Dins del cercle central s’hi col·loquen un gran nombre de bolles. Dins cada cercle hi haurà un participant. A la senyal els participants corren a agafar les bolles amb l’objectiu de tenir-ne tres en el seu cercle. A cada viatge només es pot agafar una. Després afegirem la variant de que les bolles es poden agafar del centre o robar-les dels altres participants. Cap participant no pot evitar que li robin les bolles. Guanya el primer participant que aconsegueix tenir tres bolles en el seu cercle. 
 

Wok tali wok”
Es dibuixen dos cercles grans a terra a una distància d’uns 25 metres, l’un de l’altre. En un s’hi col·loquen dos perseguidors amb un pitrall a la mà. En l’altre cercle s’hi col·loquen la resta dels participants asseguts a terra. A la senyal “ WOK TALI WOK” els perseguidors surten en direcció a l’altre cercle amb la intenció d’atrapar a la resta de participants que al mateix temps corren en sentit contrari mirant de salvar-se arribant a l’altre cercle. Tots els participant atrapats passen a ser perseguidors en la següent estampida.

JOCS D'AFRICA

La pesta
Un Jugador té la pesta i vol contagiar els altres. La resta per evitar ser tocats han de pujar damunt qualque objecte: un banc, espatlleres,etc. Si t'agafen tens la pesta i pilles.
Variants: Quan pillen algú aquest també pilla.

Pilota verinosa (mato en cercle)
Un equip es situa fora del cercle delimitat amb cons xinesos i l'altre a dins. Comença el joc, els de defora llancen a dins per matar algú, Si algú de dins agafa la pilota després de fer un bot o de primeres abans que boti no es mort i diu “canvi” i el seu equip ha de sortir defora i els altres a dins continuant el joc, Si es mata a algú aquest surt i passa a formar part de l'altre equip. Guanya l'equip que quan s'acaba el temps té mes components.

Terra i mar
Aquest joc prové de l’ Àfrica, poden participar tants de jugadors com es vulgui, tots es col·locaran en fila i paral·lels a ells amb un guix es marcarà una línia a terra. S’entendrà que una banda de la línia és mar i l’altra terra.
Anirem cridant mar o terra alternativament i els alumnes han d’anar botant respectivament a la banda de la línia corresponent al que es va cridant. L’alumne que s’equivoca perd un punt. Tots comencen amb 5 punts. El darrer que queda guanya.

Cheia” (Senegal,Iena)
Es fan dos equips iguals.
Un equip es col·loca en cercle i a davant cada membre es col·loca un con.
Al centre també se n’hi posa un. Un de l’equip de fora entra al cercle i ha d’anar a cercar cada un dels cons que formen al cercle i portar-lo al mig.
Quan les hi té tots, els ha de tornar a col·locar al lloc corresponent.
L’ equip del cercle pot matar la persona de dins si la toca amb la pilota. Si el de dins és eliminat, pot entrar un altre del seu equip. Els de fora es poden passar la pilota. Si aconsegueixen posar els cons s’aconsegueix un punt i quan tots els atacants són eliminats es canvien els papers.