NATACIÓ RECREATIVA


-->
Per què anar un dia a la piscina?
La natació és un esport que afavoreix el desenvolupament motor dels infants des de ben petits. És una activitat que es pot practicar des del naixement i que es pot allargar a l'etapa adulta i fins i tot a la vellessa.
Els beneficis que podem obtenir amb aquesta activitat són molts: assolir hàbits saludables, gaudir de l'aigua com un espai lúdic, mantenir-se en forma...El desenvolupament integral dels infants és molt important i la pràctica de la natació fa que es desenvolupin a l'àmbit afectiu i social. No sempre és possible la pràctica de la natació dintre de l'àmbit escolar però cal que els mestres d'educació física ho potenciem i ho valorem com una alternativa més.

ACTIVITAT DIRIGIDA.- Nins i nines de 3r cicle (grup 1r nivell)
ENFOC DE L'ACTIVITAT.- Plantejament educatiu/escolar i recreatiu.
OBJECTIUS.-
1.- Promoure i oferir activitats lúdiques que facin de la natació i la piscina un lloc divertit i socialitzador.
2.- Fomentar els hàbits d’higiene.
3.- Complementar la formació integral de l'alumnat, utilitzant l'aigua com un mitjà més de l'educació física.
4.- Fomentar la pràctica de l'activitat física.
5.- Conèixer diferents instal·lacions esportives del propi entorn de l'alumnat.
ASPECTES QUE ES TREBALLARAN:
  • Familiarització.
  • Respiracions.
  • Immersions i apnees.
  • Flotacions.
  • Bots.
  • Propulsions.
DATA DE L'ACTIVITAT.- Dijous 16 de desembre de 2010
HORARI DE L'ACTIVITAT.- de 12.30 a 13.30h.
LLOC DE L'ACTIVITAT.- Piscines Municipals de Son Hugo.

DISSENY DE L'ACTIVITAT:
Farem un circuit de 4 estacions.
Els nins i les nines estaran distribuïts en 4 grups de 10/12 components.
A cada estació hi haurà un mestre que dirigirà l'activitat i controlarà el grup.
Farem dues voltes al circuit.
La duració de l'activitat a cada estació serà de:
2' per explicar el joc + 5' d'activitat + 1' de rotació

La durada aproximada de tota l'activitat serà de 1h.

1era ROTACIÓ:
ESTACIÓ 1
Carrer de 25 mtrs.
Tot el Grup.
Activitat.- Salt del piló + relleus a cavall d'un xurro o patata.
ESTACIÓ 2
Carrer de 25 mtrs.
Tot el Grup.
Activitat.- Salt del piló + fer dofins
ESTACIÓ 3
Piscina Petita.
Per parelles.
Activitat.- Un descansa l'altre recull objecte submergits. Canvi de rol.
ESTACIÓ 4
Piscina Petita.
Individual.
Activitat.- Travessar el tapís en equilibri.

2ona ROTACIÓ:
ESTACIÓ 1
Carrer de 25 mtrs.
Grup.
Activitat.- Relleus per parelles enganxat al xurro amb les mans.
ESTACIÓ 2
Carrer de 25 mtrs.
Grup.
Activitats.- Salts de tot tipus (“palillo”, bomba, girs...)
ESTACIÓ 3
Piscina Petita.
Jocs de flotació i immersions.
Individual.
Activitat.- Fer el mort, fer el grumer, asseure al fons com un indi, tombar-se al fons panxa avall, panxa a dalt, fer el pi, fer una cucavel·la cap endavant, cap endarrere...
ESTACIÓ 4
Piscina Petita.
Petit grup.
Dividim el grup en dos.
Activitat.- Estar en equilibri tot el grup sobre el tapís sense caurer.