JOCS POPULARS

DECRIPCIÓ DELS JOCS

CURSES DE SACS
Els jugadors i les jugadores es fiquen dins d'un sac fins a la cintura. Es posen un al costat de l’altre darrere d'una li¬nea i quan es dona la sortida, tots surten en cursa cap la meta. La primera o el primer que arriba a la meta guanya.


ESTIRAR CORDA
Es divideixen en dos grups, es marca una ratlla que delimita la meitat de la corda, un equip a cada extrem estira fort de la corda per intentar que l’altre equip passi la ratlla marcada.


XANCLES
Els participants col•loquen els peus damunt les bases de les xancles, mentrestant amb les mans agafen les barres o les cordes. Quan s’aguanta l’equilibri es poden iniciar els exercicis de caminar, saltar, ballar...


ENCERTAR BASTÓ
Es col•loca un bastonet clavat al terra. A una certa distància i per un ordre establert es llançen uns cercols. Guanya qui encerta més vegades el bastó.


BOTAR CORDA
Aquest tipus de joc consisteix a botar una corda que fa voltes, impulsada pel mateix saltador o saltadora o per altres dos companys o companyes. En molts de casos aquest joc s’acompanya amb una cançó que serveix per seguir el ritme dels salts.

TELLES
El joc consisteix bàsicament en el llançament de la tella (taló de sabata o tros de fusta plana) contra un munt de fustes disposades en forma de “T”. A sobre es col•loca el que s’ha de jugar (xapes, monedes...). Tots els qui hi juguen han d’intentar tombar les fustes i fer que els objectes que estan damunt caiguin al terra. Si no les endevinen han de col•locar una altra penyora.BITLLES
Entre el gran nombre de jocs de tombar que existeixen sobresurt a tot el món el joc de bitlles, present amb infinitat de variants. En aquest joc, els jugadors competeixen per demostrar la seva punteria.
Es pot jugar de diferents maneres:


 tirar totes les bitlles.

 Que sols en quedi dues.


 Sols tirar-ne una.
XARRANCA (“piso”)
Per torn una jugadora o jugador es situa a l’inici de la xarranca i llança una pedreta al primer quadrat. Si queda dintre, salta a peu coix per sobre fins al cel de casella en casella.
S’ha de trepitjar amb un peu els quadres que estan sols i amb els dos alhora els que estan per parelles, sempre sense trepitjar les ratlles o perdre l’equilibri.
En arribar al cel es pot descansar; després girar i fer el recorregut invers. Abans de sortir, s’ha de recollir la pedra de la casella on l’ha llançada.
Si ho aconsegueix sense caure, torna a llançar la pedra a la casella següent i repeteix tot el recorregut.
L’ordre del joc canvia en funció de les caselles, segons sigui una xarranca de números, dies de la setmana...


BASTONETS
El joc consiteix en llançar uns bastonets a terra i amb la mà o amb una altre bastonet els intentam alçar del terra sense moure’n cap. En cas contrari toca al següent jugador o jugadora. Per cada bastonet alçat es guanyen punts. Guanya qui aconsegueix més punts.


TRAGABOLLES
Els jugadors i jugadores tiren un determinat nombre de pilotes al tragabolles, intentant endevinar-ne la boca. El jugador que ha fet més encerts guanya.


PETANCA
Es llança la pilota petita i a continuació un per un, llança la seva pilota per veure qui s’apropa més a la pilota petita. Es juga amb les normes tradicionals de la petanca


CIRCUIT DE XAPES
Es dibuixa un circuit a terra i s’hi fiquen les xapes. Des de la línia de sortida els jugadors tiren, per torn intentant fer el circuit sense que sortir la xapa. Si aquesta surt, passa el torn. Qui finalitza el circuit primer és el guanyador.


CONTA CONTES
És una activitat en què s’expliquen contes als més petits. Al final del conte es pot proposar alguna activitat plàstica al voltant del conte explicat


EL MOCADOR
El mocador es juga amb dos grups iguals numerats els seus participants.
En la línea central es col•loca el qui subjecta el mocador, 9 metres a la dreta un equip darrera de la seva línea, i a 9 metres a l'esquerra l'altre equip darrera de la seva línia.
Qui subjecta el mocador diu un nº, i surten un de cada equip amb el nº corresponent.
Davant el mocador es paren procurant agafar-lo sense passar la línia i emportar-se el mocador al seu camp sense ser tocat pel jugador contrari.
Així es continuará fins que un equip es quedi sense jugadors.
Quan un equip ha perdut diferents jugadors es reajusten els números, a l'equip que té menys jugadors un jugador pot tenir diferents números.


STOP
Un o dos ho duen i han d'anar a parar als altres. Quan intenten agafar a un company aquest es pot salvar si diu la paraula “STOP” en veu alta i aleshores, es queda quiet amb les cames obertes i braços en creu. Podra tornar a moure's quan algun company li passi per davall les cames. Si algú es pillat para.


POLIS I CACOS
Uns quants són polis i la resta lladres o “cacos”. Els polis han d'agafar els lladres que estaran per tot l'espai, quan els agafin els lladres es situaran en un lloc concret de les mans (la presó) esperant a que els altres lladres encara lliures els alliberin. S'haura acabat el joc quan tots els lladres siguin agafats.MOSQUIT A L'AIRE


PILLA – PILLA O TOCAR I PARAR
És un joc d’empaitar. Un dels alumnes la para, persegueix a la resta per tocar-ne un. Quan toca un company, deixa de parar per fer-ho el que és tocat


MOROS I CRISTIANS
Es formen dos equips i es col•locaran en files una davant de l'altra i separades una certa distància. Tots els membres d'un equip es col•locaran amb una mà estesa i de cara amunt mentres un membre de l'altre equip s'hi acostarà i anirà passant la seva mà suaument per damunt de la mà de cada un dels components de l'equip fins que li sembli oportú de picar la mà d'un jugador enlloc de passar-la suaument.
En aquest moment arrencarà a córrer fins al seu equip mentre aquell a qui ha picat la mà surt corrents a empaitar-lo. Si l'atrapa, queda eliminat, si no, queda eliminat el perseguidor. Continua el joc invertint els papers entre els equips.


CORRETJA
Amagam un mocador pel pati mentren que tots els nins i nines miren a la pared. En donar l'avís tots l'han d'anar a cercar, qui el troba ha de cridar la paraula “corretja” i empaita a la resta de companys que hauràn de correr cap a la pared abans de que els toquin amb el mocador al cul. Després qui ha trobat el mocador l'amagar i tornam a jugar.


CONILLONS A L'AIRE
És un joc d’empaitar. Un o dos ho duen i han d'anar a parar als altres. Quan intenten agafar a un company aquest es pot salvar pujant damunt d'un banc suec i dir “conillons a l'aire” en veu alta, aleshores haurà de comptar fins a 10 i haurà de baixar del banc per continuar jugant. Podra tornar a correr intentant evitar ser pillat.