JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ: "Visca la diversitat"

--> -->
VISCA LA DIVERSITAT”
JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ
Què vol dir diversitat?
Diversitat vol dir  “diferència”, i la diferència és una característica humana.
Tot i que pot semblar que aquesta afirmació aporta escassa informació, es fa necessari aclarir aquest terme, perquè no és infreqüent que s´associï diversitat a dificultats.
Educar en la diversitat és assumir que nins i nines de diferents característiques han d´educar-se junts i prendre les decisions necessàries perquè això sigui possible.
OBJECTIUS:
1.- Facilitar al màxim la integració dels alumnes amb NESE dins el grup - classe i dins el centre.
2.- Crear un ambient agradable i de confiança, on se sentin acollits i apreciats per tots.
3.- Prendre consciència de les diferències i ajudar a l'alumnat a respectar-les i a acceptar-les.
4.- Treballar per aconseguir que l´escola s´adapti als nins/es, donant resposta a les necessitats.
5.- Contribuir a l'adquisició de les competències bàsiques ( les pròpies de l'àrea i d'altres).

DISSENY D'ACTIVITATS.-
Dissenyam un circuit de jocs i activitats recreatives de :
multiculturalitat
diversitat visual
diversitat física
diversitat auditiva
  
DATES CIRCUIT.- 
Dimarts 16 de novembre de 2010.- 1er cicle
Dimecres 17 de novembre de 2010.- 2n cicle
Dijous 18 de novembre de 2010.- 3er cicle
Divendres 19 de novembre de 2010.-
XERRADA ESPORTISTES PARALIMPIC (de 12 a 13h)
Xavi Torres i Esther Morales.

HORARI.- dins l'horari d'educació física.
*horari de muntatge.- abans d'inici de les classes de 8.30 a 9.00h

DURADA DE L’ACTIVITAT.- 50'/1hora aproximadament
OBJECTIUS DELS JOCS I ACTIVITATS RECREATIVES:
  • Conèixer i impulsar una realitat esportiva sense discriminar a causa d'unes discapacitats perceptivo-motrius, motrius o cognitives.
  • Facilitar la integració entre tots els alumnes de forma que cadascú és acceptat tal com és i amb la seva particular forma d'aportar elements que enriqueixen el joc.
  • Posar de manifest la coeducació, agrupant l'alumnat independentment de sexe, capacitat, habilitat...
  • Millorar les capacitats físiques bàsiques, així com les habilitats i destreses bàsiques.
DISSENY DEL CIRCUIT.-
            5/6 estacions.
4/5 infants per estació
Durada de l’activitat per estació 8’ (2’ explicació joc + 6’ activitat)
Temps de rotació 1’ aprox.

TEMPORALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT:
JOC D'INICI (tot el grup).- 12'’ (2’ explicació joc + 5’ activitat + 5' distribució grups)
ESTACIÓ 1.- 8’ (2’ explicació joc + 6’ activitat)
1’ per rotació
ESTACIÓ 2.- 8’ (2’ explicació joc + 6’ activitat)
1’ per rotació
ESTACIÓ 3.- 8’ (2’ explicació joc + 6’ activitat)
1’ per rotació
ESTACIÓ 4.- 8’ (2’ explicació joc + 6’ activitat)
1’ per rotació
JOC FINAL (tot el grup).- 8’ (2’ explicació joc + 6’ activitat)

TOTAL CIRCUIT.- 50'/1h d’activitat aproximadament + tornar a l’aula

EXPLICACIÓ DE JOCS.-
JOC D'INICI (tot el grup).- “MULTICULTURALITAT” (joc d'inici)
Material.- Paracaigudes gran/ una pilota gegant
Organització.- Joc d'inici. Grup complet. Els nins/es disposats al voltant del paracaigudes, comencen a ventar (en el cas de 3er cicle llançar una pilota al aire, intentar que no caigui).
El professor dirà una característica física determinada i els que se sentin identificats han de canviar de lloc per davall el paracaigudes
p.e.- els nins i nines de cabells negres, d’ulls blaus, de pell blanqueta…

ESTACIÓ 1.- “SENSE PARAULES”
Material.- cartes d’esports
Organització.- feim dos grups A i B. Un grup esta assegut mentre que l’altre ha d’imitar mitjançant mímica i sense fer cap renou l’esport que ve dibuixat a la carta i que li ensenya el professor. Farem 3/5 esports i canvi de rol.

ESTACIÓ 2.- “CISTELLA A UNA MÀ”
Material.- cistella. 10 pilotes d’escuma o de plàstic (per al 3er cicle poden ser de bàsquet). Bancs suecs per delimitar espais. 10 cordes.
Organització.- lliurament per l’espai botar i llançar a cistella amb una mà fermada a l’esquena. També podem fer una filera i anar llançant a cistella d’un en un.

ESTACIÓ 3.- “VOLEIBOL D’ASSEGUTS”
Material.- 2 cordes o 1 xarxa de bàdminton, un globus gegant , 1 suport de bàdminton.
Organització.- Feim dos grups, un a cada costa de la xarxa. Hem de passar el globus gegant a l’altre camp des de la posició d’asseguts al terra procurant que no ens caigui. Es poden fer tres tocs dins el mateix grups abans de passar el globus cap a l’altre camp.

ESTACIÓ 4.- “CIRCUIT A LES FOSQUES”
Material.- 10 antifaços. 10 bastonets o piques. 6 bancs suecs, 3/4 peces del psico, 6 cons alts, 1 poltre.
Organització.- Agrupar els nins/es per parelles. Un d’ells ha de realitzar el circuit marcat amb els ulls tapats mentre el company fa de guia. En acabar circuit canvi de rol.

JOC FINAL (tot el grup).- “GOAL BALL”
Material.- 10 antifaços, 1 pilota sonora. 4 cons
Organització.- Feim dos grups. Ens distribuïm cada grup al seu camp asseguts al terra i amb els ulls tapats. Llançar la pilota d’un camp a l’altre. Intentar fer gol.