30 d’octubre del 2020

VISCA l'educació física

Jocs i activitats al pati i/o al pavelló organitzades en 
diferents unitats didàctiques adaptades a la nova normalitat
són la sessió més esperada per la majoria d'infants

UNITATS DIDÀCTIQUES que ara tenim en marxa:

1r i 2n "CONEC EL MEU COS" i "HABILITATS I DESTRESES"
3r i 4t "JOCS AL PATI I AL GIMNÀS"
5è i 6è "EL MEU COS EN MARXA" i "PALES I RAQUETES"


Tot seguint unes instruccions pensades i adaptades per l'equip de mestres responsables de l'àrea d'EF

HIGIÈNIQUES

Gel hidroalcohòlic:


 • A l'inici de la sessió aplicar a cada infant

 • Durant la sessió 

 • Si s’ha compartit material utilitzar amb més freqüència

 • Al final de la sessió abans d’entrar a l’aula


Mascareta. (s’ha de dur):


 • En jocs que hi ha menys d’un metre i mig entre ells.

 • En jocs de rotllana (si no es manté el 1.5 mts)

 • Durant les explicacions dels jocs  (si no es manté el 1.5 mts)

 • En jocs o activitats de relaxació (final de la sessió, si no es manté el 1.5 mts)

 • En qualsevol desplaçament (per anar al bany, per anar o tornar de la sessió d’educació física a l’aula)

 • Es podrà fer qualsevol activitat amb ella posada si l’infant ho desitja


Es recomanable que els nins/es duguin dues mascaretes els dies que tenen educació física

Material específic d’Educació Física.


 • Al finalitzar cada sessió es desinfecta tot el material emprat. 

 • Aquest material sols serà específic i exclusiu per a la realització de dita assignatura i per nivell.


ORGANITZACIÓ DE LA SESSIÓ


 • Recordar als infants que han de mantenir la distància de seguretat (cames obertes, braços estirats, rajoles entre ells, formar cercles i fer passa enrere, cons senyalitzant les distàncies...)

 • En les files i altres formacions geomètriques que no es pugui mantenir la distància de seguretat serà obligatori l’ús de la mascareta.

 • A l’hora de deixar objectes personals (botelles, motxilles, jaquetes…) al terra o en els bancs, s’haurà de mantenir la distància de seguretat entre ells.


JOCS I ACTIVITATS


El departament d’educació física adaptarà els jocs de les diferents unitats didàctiques per garantir les mesures higièniques i de seguretat recomanables.


ESPAIS


PAVELLÓ.- Sols podrà haver un grup al pavelló i haurà de tenir totes les portes obertes per a mantenir el màxim de ventilació possible.


PISTES.- Distribució dels espais disponibles segons els grups que tinguin Educació Física i ho necessiten.


PORXO.- Es reduirà la seva utilització al màxim possible per tal d’evitar interferir en el bon funcionament de la classe anexa en aquest i sempre a partir de la segona sessió.


MATERIAL ALTERNATIU


A cada nivell es disposarà de material alternatiu (fitxes, jocs de taula, lectures…) per a poder utilitzarcom a un recurs més en cas que no es pugui utilitzar els espai disponible del centre per al desenvolupament de la sessió d’educació física, com ara, els dies de pluja.