27 d’abril de 2010

3r CICLE.- U.D. "Iniciació al voleibol"

Sabeu què és fer un circuit d'aprenentatge amb
EQUIPS COOPERATIUS?
Hem organitzat la classe en petits grups de 4/5 components i hem fet un circuit de 5 estacions de jocs i activitats relacionades amb el voleibol.
Ens han lliurat una fitxa en la qual s'explicava el que haviem de fer a cada estació.
Tots hem actuat conjuntament amb els altres per aconseguir un mateix fi.
La veritat és que ens ha passat la sessió volant!
Característiques de l'aprenentatge amb equips cooperatius:

Comunicació: fluïda.
Participació en el procés d’aprenentatge dels companys.
Relacions d’ajuda dins el grup.
Responsabilitat sobre les relacions del grup.
Coordinació d’accions motrius en funció de l’activitat.
Vinculació de l’activitat motriu amb l’aprenentatge afectiu i social.
Major implicació cognitiva en l’aprenentatge.

Cap comentari: