12 de novembre de 2010

VISCA LA DIVERSITAT

La setmana que ve, tots els cicles faran un circuit de jocs i activitats recreatives de :

MULTICULTURALITAT, DIVERSITAT VISUAL, DIVERSITAT FÍSICA o AUDITIVA

JOC D'INICI (tot el grup).- “MULTICULTURALITAT” (joc d'inici)

Material.- Paracaigudes gran/ una pilota gegant. Organització.- Joc d'inici. Grup complet. Els nins/es disposats al voltant del paracaigudes, comencen a ventar (en el cas de 3er cicle llançar una pilota al aire, intentar que no caigui). El mestre dirà una característica física determinada i els que se sentin identificats han de canviar de lloc per davall el paracaigudes

p.e.- els nins i nines de cabells negres, d’ulls blaus, de pell blanqueta…

ESTACIÓ 1(circuit).- “SENSE PARAULES”

Material.- cartes d’esports. Organització.- feim dos grups A i B. Un grup esta assegut mentre que l’altre ha d’imitar mitjançant mímica i sense fer cap renou l’esport que ve dibuixat a la carta i que li ensenya el mestre. Farem 3/5 esports i canvi de rol.

ESTACIÓ 2 (circuit).- “CISTELLA A UNA MÀ”

Material.- cistella. 10 pilotes d’escuma o de plàstic (per al 3er cicle poden ser de bàsquet). Bancs suecs per delimitar espais. 10 cordes. Organització.- lliurament per l’espai botar i llançar a cistella amb una mà fermada a l’esquena. També podem fer una filera i anar llançant a cistella d’un en un.

ESTACIÓ 3 (circuit).- “VOLEIBOL D’ASSEGUTS”

Material.- 2 cordes o 1 xarxa de bàdminton, un globus gegant , 1 suport de bàdminton. Organització.- Feim dos grups, un a cada costa de la xarxa. Hem de passar el globus gegant a l’altre camp des de la posició d’asseguts al terra procurant que no ens caigui. Es poden fer tres tocs dins el mateix grups abans de passar el globus cap a l’altre camp.

ESTACIÓ 4 (circuit).- “CIRCUIT A LES FOSQUES”

Material.- 10 antifaços. 10 bastonets o piques. 6 bancs suecs, 3/4 peces del psico, 6 cons alts, 1 poltre. Organització.- Agrupar els nins/es per parelles. Un d’ells ha de realitzar el circuit marcat amb els ulls tapats mentre el company fa de guia. En acabar circuit canvi de rol.

JOC FINAL (tot el grup).- “GOAL BALL”

Material.- 26 antifaços, 1 pilota sonora. 4 cons. Organització.- Feim dos grups. Ens distribuïm cada grup al seu camp asseguts al terra i amb els ulls tapats. Llançar la pilota d’un camp a l’altre. Intentar fer gol.


OBJECTIUS DELS JOCS I ACTIVITATS RECREATIVES:

  • Conèixer i impulsar una realitat esportiva sense discriminar a causa d'unes discapacitats perceptivo-motrius, motrius o cognitives.

  • Facilitar la integració entre tots els alumnes de forma que cadascú és acceptat tal com és i amb la seva particular forma d'aportar elements que enriqueixen el joc.

  • Posar de manifest la coeducació, agrupant l'alumnat independentment de sexe, capacitat, habilitat...

  • Millorar les capacitats físiques bàsiques, així com les habilitats i destreses bàsiques.

Cap comentari: