15 de desembre del 2014

l'IME també ens pinta les pistes poliesportives

 Estam molt contents perque ara ja tenim 
els jocs de pati i pistes poliesportives pintades de nou!
 MOLTES GRÀCIES!