13 de maig de 2015

Cursa Solidària.- Il·lusióxSenegal!

Aquest any esperam que el nostre centre pugui ajudar en la recaptació de fons per l'associació ASEMA (Assosiació Senegalesa Mallorquina) que té un projecte molt interssant destinat a millorar les condicions sanitàries i els seus equipaments.

Aquesta associació vol atendre un hospital a Kebemer (cap al nord), el poble es diu Gueoul (d'uns 9.000 hab. aprox) i mantenir-lo en condicions. Comprar material fungible per a un petit laboratori i pel dentista (cosa excepcional en aquets llocs). Es preten equipar la maternitat que està en construcció. Aquest hospital dóna cobertura unes 20.000 persones.

Un altre objectiu es centra en col·laborar en un poblet situat a un parell de kilómetres de Gueoul i que compta aproximadament amb uns 700 habitans, Ngaye Nawar, on només hi ha un paritori que ja s'ha començat a equipar amb material bàsic i una taula de parts. També es vol ajudar a l'escola amb material escolar i fer una tanca al pati.


El nostre centre vol col·laborar en la recaptació de doblers per poder col·laborar en totes aquestes aportacions. Per tal cosa, organiztam aquesta cursa solidària en que les aportacions poden anar des de 0,50 cèntims fins a 2 euros.

Cada alumne participant cerca “patrocinadors” entre els seus familiars i coneguts. Els seus patrocinadors es comprometena donar “x” diners per l’esforç solidari del nin/a.

Els patrocinadors apunten al carnet del corredor de l’infants el seu nom i la quantitat que aporten (les aportacions poden anar des de un mínim de 0,50 cèntims fins a un màxim de 2 euros)

Després l’alumne dóna els diners aconseguits als tutors corresponent i els tutors els lliuren a secretaria per a que posteriorment es faci l’ingrés a ASEMA.

El proper divendres 15 es realitzarà la cursa dins el recinte escolar:

horaris:
INFANTIL
De 10 a 11h
PRIMÀRIA
De 12.45 a 13.45h

distàncies:
INFANTIL
3 anys: 1 recta
4 anys: 2 rectes
5 anys: mig circuit
1r, 2n i 3r
1r i 2n: 1 volta al circuit
3r: 2 voltes al circuti
4t, 5è i 6è
4t: 2 voltes al circuit
5è i 6è: 3 voltes al circuit

Tots a córrer!!!

Cap comentari: