17 de novembre de 2017

INFANTIL.- PSICOMOTRICITAT


  Es bo que els infants realitzin tallers de psicomotricitat?
 Tot el que ajudi al desenvolupament de la personalitat del nen, les seves habilitats y destreses per al seu creixement, és una bona teràpia.
 Podem considerar la psicomotricitat com un procés que ens ajuda al desenvolupament de les capacitats mentals i motores del nostre cos, buscant un equilibri entre el cos i la ment.
 Des de la psicomotricitat es pot treballar el cos a través de l’imatge i la percepció o a través de l’expressió i la comunicació, el treball d’aquestes capacitats influeixen en el desenvolupament  de l'infant.

Conceptes que es treballen
1.    L’esquema corporal, prendre consciencia del seu cos de forma global i segmentaria tant en repòs com en moviment.
2.    S’inicia en les nocions tempo-espacials.
3.    Pren consciencia de les perspectives del seu cos.
4.    Inicia coneixements de la seva part orgànica.
 Actuacions
1.    Es treballa amb l’equilibri estàtic i dinàmic.
2.    Es potencia l’actitud postural, treballant el control del cos en repòs, en moviment i la seva respiració.
3.    Es consciencia d’estats anímics i sensacions.
4.    Es potencien recursos expressius.
5.    S’experimenta i exploren les capacitats perceptives i motrius.
6.    Es reafirma la lateralitat
Actituds i finalitat
  1. Que sigui capaç de valorar i acceptar el seu propi cos, i el dels altres.
  2. Que tengui una disposició favorable a la superació i al esforç
  3. Que tengui seguretat i confiança en si mateix i millori la seva autonomia personal.
  4. Que millori les seves capacitats d’expressió i comunicació.

Cap comentari: